Projekce

Projekce

Projekce
Domovní, střední ČOV

Domovní a střední ČOV

Domovní a střední ČOV
Obecní, městské ČOV

Obecní a městské ČOV

Obecní a městské ČOV
Rekonstrukce

Rekonstrukce

Rekonstrukce
Servis

Serivs

Servis
DEŠŤOVKA

Dešťovka

Servis

Zajišťujeme pravidelné servisní prohlídky, odstranění možných poruchových stavů, provedení seřízení čistírny odpadních vod, prevenci výskytu zápachu, provozování zařízení k Vaší plné spokojenosti.

Nabízíme:

  • servis a provozování automatických čerpacích stanic, čistíren odpadních vod vlastní výroby i zařízení od jiných dodavatelů
  • záruční a pozáruční opravy
  • odběry a analýzy vzorků odpadních vod akreditovanou laboratoří dle platné legislativy
  • výměnu provozních náplní, filtrací, včetně jejich ekologické likvidace
  • revitalizaci zařízení, které nedosahují kvalitativních parametrů dle platné legislativy
  • záruční a pozáruční opravy membránových dmychadel