Projekce

Projekce

Projekce
Domovní, střední ČOV

Domovní a střední ČOV

Domovní a střední ČOV
Obecní, městské ČOV

Obecní a městské ČOV

Obecní a městské ČOV
Rekonstrukce

Rekonstrukce

Rekonstrukce
Servis

Serivs

Servis
DEŠŤOVKA

Dešťovka

Rekonstrukce

Zaměřujeme se na rekonstrukce, generální opravy a intenzifikace stávajících biologických čistíren odpadních vod. Jsme schopni navrhnout technologické řešení revitalizace stávající ČOV a to dle požadavků vodoprávního orgánu. Součástí naší činnosti je zpracování kompletní technické dokumentace, hydrotechnických výpočtů a vyřízení intenzifikace či rekonstrukce s vodoprávním úřadem.

Pro posouzení možnosti intenzifikace či rekonstrukce stávajících čistíren vycházíme ze skutečného stavu konkrétní ČOV a její technologie, z požadavku investora a provozovatele. Pro základní cenovou a technickou nabídku postačuje průvodní dokumentace od původního dodavatele ČOV, fotodokumentace současného stavu.  Dalším postupem je provedení fyzické revize ČOV na místě, kde za účasti investora vysvětlíme postup dalších prací a správních úkonů, které budou k rekonstrukci či intenzifikaci ČOV nutné.