Projekce

Projekce

Projekce
Domovní, střední ČOV

Domovní a střední ČOV

Domovní a střední ČOV
Obecní, městské ČOV

Obecní a městské ČOV

Obecní a městské ČOV
Rekonstrukce

Rekonstrukce

Rekonstrukce
Servis

Serivs

Servis
DEŠŤOVKA

Dešťovka

Projekce

Kompletní vypracování projektové dokumentace ve všech stupních (územní řízení, stavební povolení, realizační dokumentace, skutečné provedení) pro čerpací stanici odpadních vod, čistírnu odpadních vod včetně technologické elektroinstalace, měření a regulace.