Projekce

Projekce

Projekce
Domovní, střední ČOV

Domovní a střední ČOV

Domovní a střední ČOV
Obecní, městské ČOV

Obecní a městské ČOV

Obecní a městské ČOV
Rekonstrukce

Rekonstrukce

Rekonstrukce
Servis

Serivs

Servis
DEŠŤOVKA

Dešťovka

Biologické čistírny odpadní vod BioCleaner

Výhody konstrukce ČOV

Námi dodávané čistírny jsou vyráběny pouze z kvalitního certifikovaného plastu od firmy Röchling, který zaručí normou požadované mechanické vlastnosti plastové nádrže. Mechanické vlastnosti nádrže na vodu jsou osvědčeny statickým výpočtem, síla stěny nádrže dosahuje 8 mm.

  • Biologická čistírna odpadních vod BioCleaner zajišťuje správnou funkci i při výpadku dodávky elektrické energie.
  • Domácí čistička vod nevyžaduje žádné dodatečné zateplování pro zimní provoz.
  • Stávající žumpy a septiky i jímky lze přestavět na domácí ČOV osazením technologické vestavby.
  • Plastová samonosná konstrukce nevyžaduje nákladnou stavební přípravu.
  • Domovní čističky odpadních vod je možné umístit do terénu jako zapuštěnou nebo polozapuštěnou, možno instalovat i nad úroveň terénu.
  • Minimální náklady na provoz jsou zabezpečeny možností použití různých naprogramovaných režimů chodu domovní čističky (návštěvy, dovolená atd.).
  • Technologie biologického čištění odpadních vod zabezpečuje nízkou produkci kalu, který lze kompostovat, a tím odpadají náklady na jeho likvidaci.

Běžný provoz čističky vody zajišťuje hydropneumatické čerpadlo s minimální spotřebou elektrické energie.

Domácí čistička vody, řadící se mezi ekologické plastové výrobky, je naprogramována na přednastavený režim chodu. To znamená, že zapínání a vypínání dmychadla je ovládáno spínacími hodinami, do kterých je zapojena sítová šňůra dmychadla. Na hodinách je nastavitelná libovolná doba chodu a doba přerušení.