Projekce

Projekce

Projekce
Domovní, střední ČOV

Domovní a střední ČOV

Domovní a střední ČOV
Obecní, městské ČOV

Obecní a městské ČOV

Obecní a městské ČOV
Rekonstrukce

Rekonstrukce

Rekonstrukce
Servis

Serivs

Servis
DEŠŤOVKA

Dešťovka

Obecní a městské ČOV

Kromě malých domácích čistíren odpadních vod, nabízíme také čistírny vody pro obce, městské části a menší města. Čistírny odpadních vod slouží k čištění splaškových vod měst a obcí o velikosti 30 – 5000 ekvivalentních obyvatel (EO). Velká čistírna odpadních vod vyniká stabilním a vysoce účinným čistícím procesem a minimálními provozními náklady.