Projekce

Projekce

Projekce
Domovní a střední ČOV

Domovní a střední ČOV

Domovní a střední ČOV
Obecní a měststké ČOV

Obecní a městské ČOV

Obecní a měststké ČOV
Rekonstrukce

Rekonstrukce

Rekonstrukce
Servis

Serivs

Servis

Domovní a střední ČOV

DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
EKOLOGICKÉ BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ
Stainless Cleaner SC 4, 8, 12

Nákres ČOV

Technologie čištění odpadní vody

 1. NÁTOKOVÉ POTRUBÍ
  přivádí odpadní vodu do prostoru čistírny.
 2. PERFOROVANÝ KOŠ
  slouží k mechanickému předčištění odpadní vody od hrubých nečistot. 
 3. PROSTOR DENITRIFIKACE
  zajišťuje odstranění dusíkatého znečištění.
 4. PROSTOR AKTIVACE
  je oddělen příčkou od prostoru denitrifikace a slouží k odstranění organického znečištění a nitrifikaci amoniakálního dusíku činností mikroorganismů. Dodávku potřebného vzduchu pro proces čištění zajišťuje membránové dmychadlo umístěné mimo objekt čistírny.
 5. DOSAZOVACÍ NÁDRŽ
  ve tvaru kužele odděluje vločky mikroorganismů od vyčištěné vody, která odtéká přes pilovitý přeliv s nornou stěnou.
 6. ODTOKOVÉ POTRUBÍ
  odvádí vyčištěnou vodu z čistírny.

Výhody domovních čistíren odpadní vody

 • Zhotovení z korozivzdorné nerez oceli zajišťuje maximální životnost výrobku
 • Vysoká účinnost ekologického čištění odpadní vody bez použití chemie
 • Vynikající kvalita vyčištěné vody splňující hodnoty požadované příslušnými normami
 • Možnost zařazení akumulační nádrže pro další využití vyčištěné vody
 • Tichý provoz čistírny použitím bezhlučných komponentů
 • Úplná eliminace zápachu zajištěná aerobními podmínkami v procesu čištění odpadní vody
 • Nízká spotřeba elektrické energie, úspora provozních nákladů
 • Osvědčený provozní systém s minimálním provozním dohledem 
 • Variabilní kryt čistírny z prověřených materiálů – důraz na kvalitu, estetiku, ekologii

Technické komponenty domovní čistírny

 • Nerezová technologická vestavba včetně pláště 
 • Rozvadeč vzduchu s provzdušňovacími elementy
 • Membránové dmychadlo
 • Spínací hodiny pro přerušovaný chod čistírny
 • Zastropení čistírny dle volby: impregnované
 • Fošny, voděodolná deska s nerezovým lemováním, plast


Materiál:
Výrobek je kompletně zhotoven z korozivzdorné oceli dle DIN 1.4571 určené pro přímý styk s poživatinami. Čistírna odpadních vod je vyrobena 100% recyklovatelného materiálu.

Použití:
Nerezové biologické čistírny odpadních vod řady SC 4, 8, 12, 20, 25, 35 a 50 jsou určeny pro likvidaci nejmenších zdrojů odpadních vod, jako např. rodinné domky, chaty, chalupy, penziony, provozovny, školy apod. Umožnují čištění odpadních vod ze sociálních zařízení, koupelen, automatických praček, myček nádobí apod.

Membránová dmýchadla AIR MAC

K zajištění provzdušňování, vnitřní cirkulace a míchání slouží vzduchová mambránová pumpa (dmychadlo). Zdroj tlakového vzduchu je umístěn mimo ČOV. Zajišťujeme také návrhy a výpočty na provzdušňování nádrží včetně dodávek dmychadel a provzdušňovaných elementů, spínaných pomocí spínacích hodin.

Technické parametry membránových dmychadel AIR MAC jsou ke stažení níže v příloze.
Detailní informace ohledně prodeje a oprav dmychadel jsou umístěny v sekci Provzdušnění nádrží a rybníků

Střední ČOV

Nabídku a návrh optimálního technického řešení pro střední zdroje znečištění Vám zašleme na základě zaslaných podkladů.

Přílohy

Technické parametry membránových dmychadel AIR MAC (.pdf)

Technický výkres SC 4 (.pdf)

Technický výkres SC 8 (.pdf)

Technický výkres SC 12 (.pdf)

Stavební připravenost SC 4, 8, 12 (.pdf)

Varianty nátoku a odtoku OV do ČOV (.pdf)

Nezávazný dotazník

Vyplňte do zprávy následující základní údaje, na základě kterých Vás budeme kontaktovat:

 1. Lokalita ČOV (kraj, okres, místo)
 2. Velikost ČOV (počet napojených EO)
 3. Stavba ČOV (nová stavba, technologická vestavba do stávající nádrže, rekonstrukce, intenzifikace, rozšíření stávající ČOV)
 4. Nátok odpadních vod do ČOV (gravitačně, čerpáním) 
 5. Zaústění vyčištěných odpadních vod (do vodního toku, kanalizace, atd.)
 6. Hydraulické zatížení (Q24)
 7. Látkové zatížení BSK, CHSK, NL (kg/den)
 8. Požadavky vodohospodářského orgánu
 9. Nákres situace spolu s umístěním ČOV
 10. Kontaktní údaje

Body č. 6, 7, 8, 9 pokud nejsou, není nutno vyplňovat

Jméno:
Email:
Telefon:
Zpráva:
Opište kód: captcha