Projekce

Projekce

Projekce
Domovní, střední ČOV

Domovní a střední ČOV

Domovní a střední ČOV
Obecní, městské ČOV

Obecní a městské ČOV

Obecní a městské ČOV
Rekonstrukce

Rekonstrukce

Rekonstrukce
Servis

Serivs

Servis
DEŠŤOVKA

Dešťovka

Domovní a střední ČOV

Plastová ČOV      Nerezová ČOV

Plastové ČOVNerezová ČOV

DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD - EKOLOGICKÉ BIOLOGICKÉ ČIŠŤENÍ

Domácí čistírny odpadních vod, někdy také čističky odpadních vod (zkráceně ČOV) jsou ideálním řešením pro všechny domácnosti, které nemají přístup k veřejné kanalizaci. Čistírna si efektivně a ekologicky poradí s odpadní vodou jakéhokoli objektu či domácnosti bez ohledu na velikost. Nahrazují překonané samonosné plastové septiky a betonové jímky jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové. Bakterie v ČOV rozloží znečištění ve vodě až s 99% účinností. Částice se usazují v kalojemu, který stačí dvakrát ročně odsát a využít ho třeba do kompostu. Vyčištěnou vodu z domovní ČOV lze vypouštět přímo do kanalizace, potoka nebo ji lze akumulovat v další nádrži umístěné za ČOV a například přes léto používat k závlaze trávníku, stromů, okrasných keřů nebo květin.

Jak to funguje:

Čištění odpadní vody je založené na kombinovaném působení různých anaerobních a bakteriálních kultur. Právě to je nejvhodnější průběh biologického rozkladu, včetně rozložení biologicky odolných látek (např. saponáty, tuky apod.). Aby však docházelo k rozkladu, musí být voda prokysličována. To zajišťují provzdušňovací elementy s vysokou aerační schopností. Jedná se vlastně o míchací systém, který vyvolá potřebnou turbulenci vody a dodá dostatečné množství kyslíku pro tvorbu bakterií.

Jak se instaluje:

Vzhledem k rozměrům a hmotnosti jsou námi dodávané ČOV  transportovatelné na přívěsném vozíku a umístění do výkopu lze provést i bez použití jeřábu. Čistírna se instaluje do výkopu na podkladní betonovou desku, připojí se přes hrdla ke kanalizaci a přivede se k ní vzduch z dmychadla umístěného mimo ČOV. Čistírna kromě zapojení dmychadla do zásuvky nevyžaduje žádné elektroinstalační práce. Zprovoznění čistírny provádí dodavatel.

Jak se udržuje:

Při instalaci budete zaškoleni odborným pracovníkem a obdržíte praktický návod pro Vaši konkrétní ČOV.

STŘEDNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Nabídku a návrh optimálního technického řešení pro střední zdroje znečištění Vám zašleme na základě zaslaných podkladů.


Nezávazný dotazník

Vyplňte do zprávy následující základní údaje, na základě kterých Vás budeme kontaktovat:

  1. Lokalita ČOV (kraj, okres, místo)
  2. Velikost ČOV (počet napojených EO)
  3. Stavba ČOV (nová stavba, technologická vestavba do stávající nádrže, rekonstrukce, intenzifikace, rozšíření stávající ČOV)
  4. Nátok odpadních vod do ČOV (gravitačně, čerpáním) 
  5. Zaústění vyčištěných odpadních vod (do vodního toku, kanalizace, atd.)
  6. Hydraulické zatížení (Q24)
  7. Látkové zatížení BSK, CHSK, NL (kg/den)
  8. Požadavky vodohospodářského orgánu
  9. Nákres situace spolu s umístěním ČOV
  10. Kontaktní údaje

Body č. 6, 7, 8, 9 pokud nejsou, není nutno vyplňovat

Jméno:
Email:
Telefon:
Zpráva:
Opište kód: captcha