Projekce

Projekce

Projekce
Domovní, střední ČOV

Domovní a střední ČOV

Domovní a střední ČOV
Obecní, městské ČOV

Obecní a městské ČOV

Obecní a městské ČOV
Rekonstrukce

Rekonstrukce

Rekonstrukce
Servis

Serivs

Servis
DEŠŤOVKA

Dešťovka

Dotační program Dešťovka

Každý, kdo se rozhodne hospodařit s dešťovou vodou, může žádat o dotace z programu dešťovka, vypsaným ministerstvem životního prostředí. Žádat mohou stavebníci nových domů i vlastníci stávajících nemovitostí. Stačí se rozhodnout pro jeden z podporovaných systémů a nechat si zpracovat odborný posudek.

Z dotace lze pokrýt až 50 procent výdajů na pořízení některého ze tří typů systémů:

 • zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady,
 • akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku,
 • využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.

Dotaci můžete uplatnit na nákup nádrže a příslušenství, na zemní práce i případné úpravy rozvodů.

Nechte si zpracovat odborný posudek - povinná příloha podané žádosti o dotaci. Zpracujeme Vám jej do jednoho týdne.

Pro úvodní posouzení Vašeho případu nám prosím zašlete následující údaje:

 • Identifikaci objektu k posouzení - stačí přesná adresa nebo parcelní číslo v katastru
 • O jaký typ dotace chcete žádat
 • Uvažovaná plocha zavlažované zahrady v m2
 • Novostavba - připojte do přílohy e-mailu výkresy z projektu - situaci na pozemku + výkres střechy. Pokud není nádrž v projektu uvažována, zakreslete uvažovanou polohu
 • Stávající stavba - pokud nemáte projekt, stačí jednoduchý ruční zákres do výřezu z mapy (apod.), zakreslete uvažované umístění nádrže, umístění svodů a kanalizace, vyřešení přepadu - kanalizace / vsakování

Vše zašlete na e-mail: recing@recing.cz

Na základě těchto údajů navrhneme vhodnou velikost nádrže a spočítáme, na jak vysokou dotaci můžete dosáhnout. Pokud Vás náš návrh zaujme, vypracujeme odborný posudek nutný pro získání dotace.

Co od nás získáte?

 • Textovou část s výpočtem a popisem celého řešení hospodaření s dešťovou vodou.
 • Situační výkres se schematickým vyznačením jednotlivých částí.
 • Charakteristický řez uložení nádrže.
 • Blokové schéma zapojení systému.

Cena za zpracování posudku: individuálně dle náročnosti.

Posudek je vypracováván v souladu s požadavky platné výzvy, obsahuje veškeré potřebné náležitosti a je zaslán elektronicky na dohodnutou elektronickou adresu objednatele. V ceně je i případné dodatečné doplnění posudků plynoucí z individuálního přístupu různých krajských pracovišť SFŽP. Vypracováním posudku nevzniká nárok na získání dotace. Veškerá administrace žádosti je na žadateli.