Služby

Naše firma REC.ing. spol. s r.o. zajistí pro zákazníka ucelenou řadu výrobního programu pro stavbu čistíren odpadních vod, včetně odborného vedení provozu, zaškolení obsluhy, záručního a pozáručního servisu.

Společnost s inženýrsko – dodavatelským zaměřením je vhodná pro široký okruh veřejnosti, jsme specialisté na stavbu:

  • Domovní a střední ČOV (4 – 12 EO)
  • Obecní a městské ČOV
  • Rekonstrukce, intenzifikace a rozšíření ČOV
  • Servis