Troubky - čistírna odpadních vod

  • Velikost ČOV: 2.000 EO
  • Investor: Obecní úřad Troubky
  • Lokalita: Troubky
  • Termín realizace: 2002

Realizace a montáž technologického celku čistírny odpadních vod pro 2.000 EO v obci Troubky.