Rozšíření a intenzifikace ČOV Dobruška

  • Velikost ČOV: 10.000 EO
  • Investor: Město Náchod
  • Lokalita: Dobruška
  • Termín realizace: 2001

Firma REC.ing. realizovala akci "Rozšíření a intenzifikace ČOV Dobruška" dodáním nové technologie.