Rekonstrukce ČOV PRO ČD DKV Česká Třebová

  • Velikost ČOV: 600 EO
  • Investor: České dráhy, a.s.
  • Lokalita: Česká Třebová
  • Termín realizace: 2005

V roce 2005 byly realizována III. etapa velké investiční akce ČD, a.s., Depo kolejových vozidel Česká Třebová „DKV Česká Třebová – odkanalizování areálu – dodávka a montáž strojně technologické části čistírny odpadních vod včetně technologické elektroinstalace“.  Na základě výběrového řízení byla jako subdodavatel strojně technologické části ČOV vybrána firma REC.ing. spol. s r.o., Náchod.

Vyjádření klienta:

Firma REC. ing. spol. s r.o., Náchod na základě požadavků investora provedla dodávku a montáž strojně technologického celku ČOV SC 600 složenou s provozních souborů retenční nádrže, lapáku písku a odlučovače ropných látek, jemného mechanického předčištění, denitrifikační části, aktivační-nitrifikační části, dosazovací části a kalové nádrže. Součástí dodávky byla i technologická elektroinstalace, měření, regulace, systém elektronického zabezpečení a signalizace provozních stavů ČOV.

Komplex strojně technologického celku navíc musel splňovat náročné provozní podmínky na kvalitu produkovaných odpadních vod a řešit problematiku nízkého biologického zatížení.

Dodávka, montáž a komplexní zkoušky proběhly k úplné spokojenosti investora a nutno konstatovat, že všechny požadavky na provoz a kvalitu díla byly splněny.

Na základě zkušeností z provozu tohoto díla za období 7 let, můžeme bez obav říci, že čistírna odpadních vod SC 600 je spolehlivá a plně funkční technologie k čistění splaškových odpadních vod a výrazným způsobem přispěla k zlepšení kvality vypouštěných vod z areálu naší výkonné jednotky.

Za zmínku také stojí fakt, že firma REC. ing. spol. s r.o. je dlouhodobě stabilním partnerem ke konzultacím provozních stavů ČOV s dobrou komunikací.

Zobrazit originál (.pdf)

Karel Farkač, ekolog a vodohospodář