Rekonstrukce ČOV Lazsko - Ústav pro jadernou bezpečnost

  • Velikost ČOV: 80 EO
  • Investor: Státní úřad pro jadernou bezpečnost SÚJB
  • Lokalita: Kamenná
  • Termín realizace: 2012

Rekonstrukce ČOV v areálu SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) - SÚJCHBO (Státní úřad jaderné, chemické a biologické ochrany). Subdodavatelelé akumulačních nádrží a technologického postupu zpracování odpadních vod na zrekonstruované ČOV.

Vyjádření klienta:

Při výstavbě splaškové kanalizace a ČOV v obci Vlačice - Výčapy firma REC. ing. spol. s r.o. byla dodavatelem a montážníkem technologie ČOV a přečerpávacích jímek. Po celou dobu výstavby byla ze strany firmy REC. ing. spol. s r.o. vstřícná a dobrá komunikativnost. Prováděné práce byly odvedeny v dobré kvalitě. Doposud obec s firmou spolupracuje v pozáručním servisu.

Zobrazit originál (.pdf)

Marin Náprstek, vedoucí provozního oddělení SÚJCHBO