Předměřice nad Jizerou - splašková kanalizace a ČOV

  • Velikost ČOV: 800 EO
  • Investor: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou
  • Lokalita: Předměřice nad Jizerou
  • Termín realizace: 2012

Firma REC.ing. spol. s r.o. je dodavatelem technologie mechanicko - biologické ČOV pro 800 EO v obci Předměřice nad Jizerou.

Vyjádření klienta:

Obec, jako investor nové kanalizace a ČOV, nezaznamenala při této stavbě žádné problémy v komunikaci, jak s vedením firmy, tak i s pracovníky. Firma REC.ing. spol. s r.o. zajišťuje v současné době obci dočasný provoz, obsluhu a technologický dozor čerpacích stanic a ČOV. Ani k této činnosti nemáme žádné výhrady.

Zobrazit originál (.pdf)

Ing. Klement Florian, starosta obce Předměřice nad Jizerou