Kanalizace a ČOV obec Libišany

  • Velikost ČOV: 1.300 EO
  • Investor: Obec Libišany
  • Lokalita: Opatovice nad Labem
  • Termín realizace: 2005

Realizace technologické části ČOV na akci "Intenzifikace ČOV Libišany". Navýšení kapacity stávající ČOV z 650 EO na 1300 EO.

Vyjádření klienta:

Firma REC.ing. spo. s r.o. v roce 2011 realizovala technologickou část na akci "Intenzifikace ČOV Libišany". Jednalo se o navýšení kapacity stávající ČOV z 650 EO na 1300 EO včetně instalace třetího stupně dočištění. Dodávka a instalace technologické části a uvedení do provozu bylo provedeno odborně a řádně, včetně předání dokumentace skutečného provedení, provozních řádů a zaškolení obsluhy. Velmi dobré zkušenosti máme i s následným řešením drobných úprav či rad v oblasti provozování této čistírny.

Spolupráce s firmou REC.ing. spol. s r.o. byla po profesní stránce i lidské komunikační na vysoké úrovni a můžeme ji doporučit.

Zobrazit originál (.pdf)

Ing Monika Nováková, starostka obce Libišany