ČOV SC 600 Dolany

  • Velikost ČOV: 600 EO
  • Investor: Obec Dolany
  • Lokalita: Opatovice nad Labem
  • Termín realizace: 2002

Firma REC.ing. spol. s r.o. realizovala čistírnu odpadních vod pro obec Dolany.

Vyjádření klienta:

Vámi dodanou ČOV jsme ve spolupráci s obcí Dolany technologicky upravili - odtah PLN, provzdušnění kalové jímky, samostatné dmychadlo na recirkulaci VK. ČOV je nyní dovybavená funkčním měřením průtoku na odtoku. Podstatné je, že výstupní kvalita čištěnévody splňuje stanovené limity.

Zobrazit originál (.pdf)

Ing. Miloš Machút, odpovědný zástupce za provoz ČOV Dolany