ČOV pro obec Kramolna

  • Velikost ČOV: 1200 EO
  • Investor: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
  • Lokalita: Náchod
  • Termín realizace: 2008

Firma REC.ing. spol. s r.o. realizovala montáž nové technologie ČOV Kramolna.

Vyjádření klienta:

Práce při realizaci proběhly k naší plně spokojenosti. Případné nesrovnalosti při realizaci byly firmou neprodleně konzultovány a následně provedeny podle dohody. Drobné záruční závady byly po telefonické dohodě neprodleně odstraněny. V současné době pracuje čistírna odpadních vod k naší plné spokojenosti a plní požadované emisní limity.

Zobrazit originál (.pdf)

Ing. Pavel Korda, samostatný referent kanalizací a ČOV