ČOV Daikin Device, Brno

  • Velikost ČOV: 1.000 EO
  • Investor: Takenaka Europe GmbH. O.z.
  • Lokalita: Brno
  • Termín realizace: 2009

Firma REC.ing. spol. s r.o. postavila ve firmě Daikin Device Czech Republic s.r.o. v roce 2009 biologickou čistírnu odpadních vod.

Vyjádření klienta:

Stavba proběhla bez potíží a po bezchybném zkušebním provozu nám firma REC.ing. spol. s r.o. předala BČOV k trvalému užívání. Během tříletého provozu jsme na ní zatím neměli žádné potíže. Firma REC.ing. spol. s r.o. s námi spolupracuje při řešení problémů, při řešení oprav a pracovníci se při konzultacích chovají vstřícně.

Zobrazit originál (.pdf)

Ing. Radomil Nezval, výrobní náměstek generálního ředitele