Čistírna odpadních vod pro Obytný soubor Čakovický park

  • Velikost ČOV: 2000 EO
  • Investor: M&K Development a.s.
  • Lokalita: Praha 9
  • Termín realizace: 2012

Firma REC.ing. spol. s r.o. realizovala novou technologii pro ČOV "Obytný soubor Čakovický park" 

Čistírna odpadních vod pro Obytný soubor Čakovický park