Čistírna odpadních vod pro obec Zvole

  • Velikost ČOV: 3.000 EO
  • Investor: Obec Zvole
  • Lokalita: Zvole
  • Termín realizace: 2007

REC.ing. spol. s r.o. dodala a realizovala technologický celek ČOV pro obec Zvole.