ČOV Příčovy - automatický systém stahování plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže

Ve spolupráci s provozovatelem ČOV Příčovy společností EKO-VAK s.r.o. byl na nově vybudované ČOV realizován a odzkoušen automatický systém stahování plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže (WAC system), který přispěje ke snížení nákladů na obsluhu

ČOV Příčovy - automatický systém stahování plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže

Dostavba nově realizované ČOV Příčovy

ČOV Příčovy